Aşk ezoterik bir mefhumdur…

Hâme gibi dü zebân u yek dil Bir bahsi olurlar idi nâkıl Şeyh Galip (Hüsn ü Aşk) Sahip olunan üst kategoride aynı tasnife tâbi tutulan fenomenlerin, bir alt kategoriye geçtiği zaman farklılaşması ve hatta tezat bir görünüm arz etmesi eşyanın hakikatinin hem heyecan verici doğası hem de vaka-i âdiyesidir. Senkretik bakış sahibi kişiler için mucizevi … Okumaya devam et “Aşk ezoterik bir mefhumdur…”