Makamlar ve Renkler

Eskiden yakinim olan her insanın, neşv ü nema bulduğu bir makam vardı bende… her makamın da bir rengi… mesela, ferahfeza saray yazılarındaki çivit mavi ile birlikte kullanılan ‘bordo’ydu… komik gelecek ama, kışın -babannemden öğrendiğim- pancar turşusu yapacaksam, mutlaka suzidilara mevlevi ayini ni dinlemem gerekirdi; çünkü o renk o makamı ister… hüseyni koyu yeşildi… bayati mizaçlı bir insanla gün içinde konuşabilirdim… ortada güneş yoksa saba, bestenigar (saba vakur, bestenigar lirik…) ama güneş doğuyorsa işte o zaman ‘sabadan acemaşirana geçiliyor’ demektir… babam evcara -değişik/sihirli aralıklar-, annem mahur -huzur-du, acaba “hüzzam” la ne zaman tanışıcam derdim ve beklerdim…. kendimi de sultaniyegah zannederdim… hem doğu vardı bende hem batı; hem hicaz vardı, hem de… nihaventtim!..
bu yaşlarda en çok üzüldüğüm ise, artık bu hissiyatımın yok denecek kadar körelmesi… tanıdığımda, makamlara ve renklere izafe edemediğim her insan, bendeki makamları ve renkleri sildi… makamsız ve renksiz her olay, sükut-u hayalim oldu…
20li yaşlarımdan sonra giren kelimeleri pek sevemedim…
kaçtığım külbe-i ahzan, makamlarımı, seslerimi aradığım yer…

https://www.youtube.com/watch?v=FNWFLQkV3zs

Yayınlayan

Barış Güleç

Hz. İsa Efendimizin tevellüd-ü şerifinden takribi 1979 yıl, hicretten dahi tam 1399 sene ahirinde tarrakası ile meşhur Şehri-i İstanbul'da tevellüd eder. Evvela bedii san'atlara meftuniyeti ile suzan, ahirinde amel-i musiki ve fen-ni belagat ile nalan ü giryan olur. Nazar-ı dikkatini celb eden alamet-i farikaların esrarına duçariyet bu vakte tekabül eder ki ünsiyet ettiği zevat-ı kiramdan mezkur konularda feyz alır. Ecnebi sanat-ı kamilesi ile hayran-ı ebedinin kalbinde, ruhunda, fikrinde kıyametler va dahi mahşerler zuhuru bais olur. Pertev-i ümid çerağı yanar tutuşur. Söz uzun hayat kısa; hülasa: perestkar-ı hayal, bende-i ebediniz nam-ı "Dreamer", amel-i dünyevisine payitaht-ı Osmaniye’nin başkenti Şehr-i Hüdavendigar'da devam etmektedir. Şirket-i sanisi ile beynelmilel münasebet-i müspetini tekmil etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir